Aktuality » Aktuality - Doporučení do řepek podzim 2019

 

Situace u řepek:

Většina řepek vzcházela nebo vzchází oproti loňskému roku dobře. Porosty jsou celkově zapojenější. Z důvodu sucha vzcházely hůře spíše časně seté porosty. Zdravotní stav je většinou dobrý i velmi dobrý.

Situaci však někde zkomplikovaly a komplikují přívaly deště a splavení nebo naopak naplavení zeminy. Po srážkách došlo k rychlejšímu vzcházení výdrolů a nyní bude po víkendových srážkách znovu pokračovat. Aplikace graminidů většinou již probíhá.

Pokud bude teplo a sucho, může nastat další poškození rostlin dřepčíky rodu Phyllotreta  a po odeznění účinnosti 1. aplikací přípravku je potřeba po cca 7-10 dnech ošetření (pyretroidy) opakovat. Pokud bude vývoj řepky zpomalen chladným a deštivým počasím, jak je tomu nyní, může dojít k náletu dřepčíka olejkového a škodám působených žírem brouků. V takovém případě je další ošetření pyretroidy třeba cílit právě na dřepčíka olejkového. Ve fázi 4 až 6 pravých listů je třeba sledovat dalších druhů škůdců, jako je zápředníček polní a mšice broskvoňová. Vzhledem k prokázané rezistenci  těchto škůdců k pyretroidům v ČR se doporučuje aplikace neonikotinoidů (například Proteus, Biscaya, Mospilan).Při teplém a suchém počasí byla pro mšici broskvoňovou zjištěna nízká účinnost přípravku Nurelle D. Ve fázi 4 až 6 pravých listů může nastat období hromadné migrace dřepčíka olejkového, pak je případě potřeba ošetření proti tomuto škůdci opakovat. Pro druhé ošetření se užívá většinou Nurelle D, z důvodu střídání účinných látek.

Proti mšici je vhodné použít aktivní trysky, tedy tak aby byla zasažena i spodní strana listů, kde se mšice zdržují!

Doporučení stimulačních hnojiv

1.       Na zaplavenou, naplavenou, přidušenou řepku pro její stimulaci a zlepšení zdravotního stavu

plus

dále  od 4-5 pravých listů k posílení vyrovnání a ke zlepšení zakořeňování před zimou stimulátor růstu  kořenů Vitalic 0, 4l/ha spolu s regulací růstu či krátícím fungicidem. K tomuto zásahu nebo později doporučujeme přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky.

Vitalic obsahuje kromě Lignohumátu také nitrofenoláty draselné, zesilující buněčné stěny a zlepšující přezimování, zpevnění buněk a regulaci porostů. 

Místo Vitalicu je možné použít  LignoAktivátor 0, 75 l/ha s obsahem extraktu z řas + mikroprvky, který kromě zakořeňování bude působit také na vyšší násadu budoucích bočních větví, zesílení fotosyntézy, jen pozvolněji než Lignohumát.

2.       Tam, kde vládne sucho nebo prší málo, porosty jsou silně slabé nebo opožděné, dát k posílení zakořeňování a k vyrovnání porostu před zimou klasický rychle působící Lignohumát MAX 0, 4 l/ha nebo LIgnohumát AM 100g/ha. A kde bude třeba + regulátor růstu nebo krátící fungicid.

K tomuto zásahu nebo později doporučujeme přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny, a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky.

Přípravky lze dát i sólo nebo v TM s fungicidy, insekticidy, hnojivy, případně herbicidy. 

9.9.2019

Ing. Zora Marková-Špirakusová

Amagro s.r.o.