Aktuality » Aktuality pro jaro 2017

 Doporučení do pšenic jaro 2017:

Tam, kde jsou porosty nevyrovnané a zejména řídké, ale nikoliv příliš slabé, dáme na podporu nárůstu kořenů a hlavně podporu odnožování ve fázi  od počátku do konce odnožování

LignoAktivátor roztok 0, 8l/ha + 10 - 15% roztok močovinového dusíku ( močovina, DAM, SAM, Amisan )  na podporu tvorby cytokininů v listech a následně v kořenech.  Rostliny to přidrží po delší dobu v produktivním  odnožování. Dále je vhodné toto spojit s regulátorem růstu na bázi CCC na vyrovnání odnoží + S a mikroprvky  Mg, Mn, Mo, na podporu přijmu dusíku do organických vazeb ( fotosynétzy ). Vhodné je přidat k LignoAktivátoru např. Hořkou sůl.

Je možno i kombinovat s herbicidem na nestresovaný porost.

LignoAktivátor pak použijeme v druhé polovině sloupkování na podporu apikalní dominance hlavních stébel ( přírodní auxiny z mořské řasy )  na urychlení redukce nejslabších parazitických odnoží, které by ubíraly výživu hlavním stéblům.

 

Tam, kde jsou prosty slabé a neduživé, dáme na maximální podporu tvorby kořenů Lignohumát MAX roztok 0, 4 l/ha , opět spojené s listovou výživou 10-15% roztokem močovinového dusíku, S, B,  a mikroprvky Mg, Mn, Mo, a Cu  a regulací růstu na bázi CCC.

Aplikac LIgnohumátu po 7-10 dnech zopakujeme.

Opět je vhodní Hořká sůl dodávající jak S, tak Mg důležitých pro fotosyntézu a zabudování N.

Řepka:

Do řídkých porostů dáme  na počátku prodlužování přednostně LignoAktivátor roztok 0, 8 l/ha spolu s listovou výživou nejlépe močovinovým dusíkem, B, S, regulací, mikroprvků dle rozborů listů ( Mn, Mn, Cu, Mo ) a fungicidy. Lze také s herbicidy na nestresovaný porost. Podpoříme tvorbu bočních větví a násadu bočních šešulí. Rostliny nebudou tak rychle hnát při výskytu horkých dnů nahoru .

Druhou dávku dáme na konci prodlužovacího růstu nebo na počátku kvetení např. s fungicidy.

Do hustých porostů dáme lépe Lignohumát MAX 0, 4 l/ha. Zamezíme redukci kořenové soustavy vzájemnou konkurencí rostlin. A podržíme  podporou tvorby kořenů rostliny déle dole, aby nehnaly příliš rychle nahoru do slabých nevětvených „košťátek“.

Opět vhodné aplikaci Lignohumátu zopakovat za 10-14 dní.

Jarní plodiny:

Od 3 listů a u obilnin od počátku odnožování začínáme s Lignohumátem MAX 0, 4l ha a pak ve 10-14 denních intervalech s každým vstupem do porostu. V případě řídkých porostů aplikujeme LignoAktivátor 0, 8 l/ha.

 

Zora Špirakusová, Amagro s.r.o

4.4.2017