Čím se Lignohumát odlišuje od ostatních humátů:

  • základní surovina je mladší, tudíž z ní nebyla přírodními vlivy vyplavena většina huminových látek
  • základní surovina má víceméně vyváženou a stabilní kvalitu, to nám umožnilo zavést tovární výrobu a garantovat kvalitu výsledného produktu
  • technologie nic nečistí - je bezodpadová - základní surovinu přetváříme na něco jiného
  • základní surovina neobsahuje těžké kovy - to nám umožnilo, jak jsem již upozornil, zlevnit výrobu
  • náš produkt jako první tohoto typu na světě obsahuje celou škálu huminových látek, tedy vysokomolekulární i nízkomolekulární část a to v celkovém obsahu 90%
  • poměr vysokomolekulární a nízkomolekulární části můžeme v procesu výroby ovlivnit - standardně vyrábíme preparát v poměru 1:1 (soli vysokomolekulárních huminových kyselin : fulvokyseliny)
  • všechny složky Lignohumátu včetně nízkomolekulární části jsou v podobě aktivních solí huminových kyselin
  • náš produkt je plně rozpustný, bez balastní části, proto je předurčen k foliární aplikaci jako příměs k výživě či chemické ochraně rostlin