Humintech GmbH.

HUMINTECH - nejvýznamnější  německý a jeden z nejvýznamnějších světových výrobců huminových látek z leonarditu.

www.humintech.de